Rekrutacja 2017

 

Organizator konkursu Fundacja Jedyna Taka wspólnie ze współorganizatorem Miasto Stołeczne Warszawa i partnerami projektu zachęca wszystkie kraje do integracji i zgłoszenia swoich przedstawicielek do konkursu Miss Świata na Wózku 2017. Rekrutacja trwa od 20.05 do 20.08.2017r.

Wybory Miss Świata na Wózku 2017 to nowatorskie na skalę światową wydarzenie, w trakcie którego zostanie wybrana najpiękniejsza kobieta na świecie poruszająca się za pomocą wózka inwalidzkiego w myśl zasady "piękno bez barier".

 

To pierwszy taki konkurs w historii, dlatego też pragniemy aby Polskę odwiedziło jak najwięcej pięknych kobiet z Europy i innych kontynentów, które będą mogły w pełni zaprezentować swoją urodę, wdzięk i osobowość oraz sławić piękno swojego kraju.

 

Projekt ma zmieniać wizerunek postrzegania kobiet z niepełnosprawnością, łamać stereotypy, poglądy i walczyć z dyskryminacją kobiet z niepełnosprawnością, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.Chcemy, aby dzięki niemu kobiety z niepełnosprawnością uwierzyły w siebie, nabrały pewności siebie i samodzielności, a także aby stały się bardziej aktywne społecznie i zawodowo.Pragniemy, aby osoby z niepełnosprawnością zostały zauważone przez pracodawców, żeby były zapraszane do pokazów mody, sesji zdjęciowych czy kampanii reklamowych. Ponadto kampania ta ma również łamać bariery psychologiczne i stereotypy z jakimi borykają się kobiety z niepełnosprawnością i osoby z niepełnosprawnościami. Ma ułatwić wymianę informacji dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i medycznych oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie metod rehabilitacji, co jest bardzo ważne przy występowaniu niepełnosprawności.

 

Gala Finałowa, w trakcie której poznamy najpiękniejszą kobietę na świecie poruszającą się za pomocą wózka, odbędzie się 7. października w Arenie Ursynów w Warszawie, na którą już teraz wszystkich zapraszamy!

 

Finał zostanie poprzedzony Warsztatami Miss, podczas których finalistki się poznają i wezmą udział w specjalnie przygotowanych aktywnościach. Warsztaty przygotowujące finalistki do gali odbędą się od 29. września, a zakończą się Galą finałową 7. października 2017.

 

W finale konkursu Miss Świata na Wózku może wziąć udział maksymalnie 25 finalistek poruszających się na wózkach inwalidzkich pochodzących z różnych państw świata.

 

Udział Uczestniczki w Konkursie musi poprzedzać zgłoszenie Uczestniczki do odpowiedniego Przedstawiciela Regionalnego lub Organizatora.

 

Rekrutacja trwa od 20.05 do 20.08.2017r. Po jej zakończeniu i wyłonieniu wszystkich finalistek rozpocznie się słosowanie sms-owe i e-mailowe. Finalistka, która zdobędzie najwięcej głosów na Gali Finałowej Miss Świata na Wózku 2017 otrzyma tytuł Miss Popularności na Wózku 2017

 

Do konkursu mogą się zgłaszać kobiety mające 18 lat i więcej, poruszające się na co dzień za pomocą wózka inwalidzkiego i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Charakter rekrutacji jest otwarty i ma zapewnić komunikacje międzynarodową między organizacjami pozarządowymi z różnych regionów świata.

 

Jeżeli w regionie, z którego pochodzi uczestniczka, jest przeprowadzany Konkurs Regionalny, udział uczestniczki w Finale Konkursu musi być poprzedzony jej udziałem w Konkursie Regionalnym.

 

Jeżeli w regionie, z którego pochodzi uczestniczka, nie jest przeprowadzany Konkurs Regionalny, Przedstawiciel, który nawiąże współpracę z Organizatorem konkursu będzie mógł zgłosić swoją jedną przedstawicielkę na zasadzie tzw. "dzikiej karty". W przypadku kiedy z danego kraju zostanie zgłoszonych więcej niż 1 kandydatka organizator zastrzega sobie prawo do wyboru 1 finalistki.

 

Decyzji o zakwalifikowaniu do Finału Konkursu danej dziewczyny, po spełnieniu przez Kandydatkę określonych wymagań oraz wyboru Laureatek Konkursów Regionalnych i Laureatek Finału Konkursu Miss Świata na Wózku dokonuje niezależne Jury w składzie zatwierdzonym przez Organizatora.

 

Aby wziąć udział w wyborach, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy: contact@misswheelchairworld.com lub fundacja@jedyna-taka.pl. oraz adres Fundacji Jedyna Taka: 87-720 Ciechocinek ul. Słowackiego 15/2.

 

Zgłoszenie powinno zawierać: -

– skany odręcznie (!!) podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o prawdziwości danych osobowych, zgodę na publikację fotografii i zdjęć filmowych, akceptację regulaminu konkursu);

– ksero orzeczenia o niepełnosprawności;

– 2 zdjęcia wysyłane tylko w formie elektronicznej (twarzy oraz całej sylwetki na wózku; w formacie nie mniejszym niż 800 pikseli na dłuższym boku, które zostaną opublikowane na stronach organizatora wyborów i portalach społecznościowych). Zdjęcia nie mogą posiadać podpisów promujących inne działania społeczne lub zarobkowe;

– minimum dwuminutowe i maksimum pięciominutowe nagranie wideo w formacie avi lub mp4 lub mpg lub wmv, na którym kandydatka odpowiada na pytania:

a) Dlaczego właśnie Ty powinnaś zostać pierwszą Miss Świata na Wózku?

b) Jakie działania podjęłabyś jako Miss Świata na Wózku, które Twoim zdaniem zmieniłyby wizerunek osób z niepełnosprawnością?

c) Czy Twoim zdaniem niepełnosprawność jest przeszkodą w realizowaniu się w życiu?  

 

Szczegółowy regulamin konkursu, z którym każda kandydatka ma obowiązek się zapoznać prezentujemy tutaj: regulamin konkursu. Tekst regulaminu w brzmieniu wg. stanu na dzień 18.09.2017 r. (zmiana w par 8 Regulaminu). 

 

Dokumenty rekrutacyjne spakowane do formatu .rar są dostępne tutaj: dokumenty rekrutacyjne

 

Regulamin Warsztatów, tak jak i Umowę z Finalistką, będziemy podpisywać z kandydatkami, które przejdą do Finału, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników. 

 

Konkurs odbędzie się w myśl zasady piękno bez barier, a grupą docelową tego projektu są kobiety z niepełnosprawnością poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego, środowisko osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych, firmy, instytucje i urzędy na całym świecie. 

 

Czekamy właśnie na Ciebie!