Coaching

Coaching z Agata Spała - Zatrudnianie osób niepełnosprawnych: szkolenia i doradztwo 

 

Fot. Marcin Kuraś