Sadzenie drzew

W poniedziałek, 2 października na osiedlu Jazdów uczestniczki konkursu Miss Wheelchair World 2017 zasadziły ozdobne jabłonie, które nie tylko będą cieszyły oczy warszawiaków, ale również będą upamiętniały konkurs, który po raz pierwszy w historii odbędzie się za parę dni w Warszawie. Jabłonie zasadzili: Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasto Stołeczne Warszawa, Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, Katarzyna Wojtaszek, prezes Fundacja Jedyna Taka, Karolina Malczyk, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania oraz uczestniczki konkursu Wheelchair World 2017.

 

Fot. Marcin Kuras